Passage-School

Bestuur van Passage-school 
Voorzitter:                mevr. C. Jansen
Secretaris:                mevr. J.A. Anbergen
Penningmeester:    dhr. G.J.M. Hutten

Adres:
Stichting Passage-school
p.a. Torenvalk 29
8103 GJ Raalte

Beloningsbeleid van Passage-school
De stichting Passage-school draait volledig op vrijwilligers.
Dit is zowel van toepassing op het bestuur van de stichting als op de medewerkers. Er worden dan ook geen betalingen gedaan aan de medewerkers voor bewezen diensten dan wel salarissen uitbetaald. Indien nodig kan er een tegemoetkoming in de gemaakte onkosten worden uitbetaald.


RSIN 855754175