Passage-School

Godsdiensten

Hoe de Wereld van de Wijsheid zich verhoudt met alle godsdienstvormen die op deze planeet aanwezig zijn, daar kunnen veel mensen zich weinig bij voorstellen.
Hieronder vindt u een samenvatting van de uitleg van de Leraar hierover. De volledige tekst staat als thematekst op de website van www.wereldvandewijsheid.nl en in het boek 'Wijsheden'.

Iedereen in deze cultuur is opgegroeid met de hemel, de hel en God die op de troon zit in de hemel. Maar de godsdiensten zoals die op deze planeet worden gehanteerd en beleefd, zijn mensenwerk.
In de loop van de eeuwen zijn er steeds vanuit de Wereld van de Wijsheid mensen naar de aarde gezonden om lessen door te geven aan mensen die al zover waren. Deze lessen werden in symbolentaal, de taal van de Wereld van de Wijsheid, doorgegeven.
Als u kijkt naar de heilige boeken, dan blijkt dat de inhoud van deze boeken alleen maar uit symbolentaal bestaat. En dat is mooi als men dit weet en ermee aan de slag kan gaan. Maar veel mensen hebben hier vanuit de denkkap naar gekeken en zagen het als feitelijkheden.
Hieruit zijn in de verschillende godsdiensten allerlei regeltjes ontstaan, die opgevolgd moesten worden, zoals bijvoorbeeld de tien geboden. Iedere godsdienst kent een vorm van deze regels.

Er zijn zeven Leraren en zij hebben elk aan de basis gestaan van een van de zeven wereldgodsdiensten.
Dat zijn: het jodendom, de islam, het christendom, het hindoeïsme, het boeddhisme, de bahai en het animisme (voorouder verering).

Godsdiensten 1Godsdiensten2Godsdiensten3Godsdiensten4Godsdiensten5Godsdiensten6Godsdiensten7

Als u de boeken naast elkaar legt, dan ziet u dat de strekking, ondanks dat er andere woorden worden gebruikt, op hetzelfde neerkomt.
De heilige boeken zijn nooit uit een rechtstreeks spoor gekomen, maar werden pas decennia later door andere mensen, vanuit hun eigen kijk, opgeschreven. Wat er uiteindelijk van de lessen aan vorm is overgebleven, is slechts een menselijke vorm.
Veel mensen vinden hier troost en houvast in en dat is prima. Maar een mens die al wat verder is op zijn pad van bewustzijnsontwikkeling, voelt zich hier niet meer bij thuis en gaat verder zoeken, bijvoorbeeld bij andere godsdiensten, in de hoop daar de waarheid en de steun en rust te vinden.
Maar als de mens alleen maar op zoek gaat naar andere godsdienstvormen, dan blijft hij hangen op dezelfde graad van bewustzijn en komt niet verder.
Hij moet uiteindelijk leren dat hij naar binnen moet keren en vanuit zijn wezen, zelf contact gaan maken met de Wereld van de Wijsheid.

Het is niet de bedoeling om alles wat er geschreven is aan de kant te zetten, maar ga eens bij uzelf voelen of het nog past bij hoe u nu in het leven staat en of u zich nog kunt herkennen in al die oude regeltjes.
Ieder mens en ook ieder wezen is uniek en een boodschap kan voor de een heel belangrijk zijn, maar hoeft dat voor een ander niet te zijn. Leg daarom contact met uw eigen wezen, dat reikt u wel aan wat werkelijk bij u hoort.

***