Passage-School

Reflectie

Leraar: Hoe een mens zichzelf ziet, voelt en ervaart, reflecteert hij in de denkkap, maar hij ziet deze gedragingen terug in zijn contacten met andere mensen.
In deze reflectie wordt de mens gekwetst en als een mens nog niet zo bewust is dan zegt hij vaak: ‘Hoe kan dat nou toch, waarom kom ik toch steeds iemand tegen die zo naar tegen mij doet?’
Maar de mens ziet niet dat hij iets van zijn eigen emoties weerspiegeld krijgt in zijn kijken.

U weet dat ieder mens een aura, een uitstraling heeft, waar ook de trillingen van de emoties in verpakt zijn. Maar wanneer de mens kijkt, heeft hij niet in de gaten dat hij door zijn eigen trilllingen heen kijkt en dat deze eigen emotietrillingen zijn blik begeleiden.
Datgene wat hij ziet bij de ander zegt dus iets van zijn eigen emoties. Zij worden weerspiegeld door de ander.
Als u zich hiervan bewust bent, kunt u dus ook nooit meer een oordeel over de ander geven en zeggen: ‘Die is zus of die is zo.’

Reflectie plaatje
Om de eigen reflectie te zien is vaak heel moeilijk, daarom kunt u beter kijken naar:
Waar loop ik tegenaan in contacten met mensen?
Wat doet mij pijn, waar zit mijn kwetsbaarheid?

 

U zult merken dat de emoties waar u last van heeft in contacten met anderen, als een rode draad door uw leven lopen. Ze hebben te maken met de les die u al van jongs af aan in uw rugzak meesjouwt.

Als u zich hiervan bewust wordt, krijgt u een grotere kijk op uw eigen les en op uw eigen overlevingsnatuur. 

***