Passage-School

Lesmateriaal

De lessen die via Magda zijn doorgegeven, kunt u vinden in de verschillende lesboeken. De mens die hiermee in aanraking komt kan dit vertalen naar zijn eigen mogelijkheden, waardoor men een grotere kijk krijgt op de Wereld van de Wijsheid en het eigen menszijn.

Als u voor het eerst kennismaakt met de Wereld van de Wijsheid en een samenkomst bezoekt of bijvoorbeeld een gedicht leest, dan komt u wellicht onbekende begrippen tegen of worden begrippen in een ander perspectief gebruikt dan u gewend bent. U vindt hier en korte uitleg over een aantal begrippen. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen wij u naar de lesboeken of de verdiepingsteksten.

Op de website www.wereldvandewijsheid.nl vindt u teksten die een verdieping geven over diverse onderwerpen.