Passage-School

ontdekkingsreis

De ontdekkingsreis

De mens op zoek naar de zin van het leven,
krijgt hulp van de Geest en soms heel even
wanneer deze de vruchtbare aarde omwoelt,
weet de mens opeens wat er werkelijk wordt bedoeld.

Het pad dat u op het punt staat te gaan ontginnen,
is een ontdekkingsreis, een tocht heel diep naar binnen.
Het is een ontwikkeling en er zijn talrijke processen,
die zich zullen aandienen in de vorm van te leren lessen.
Het gaat niet vanzelf, het is een groeien in ervaren,
er is geen eindpunt, steeds zal iets nieuws zich openbaren.

Dit pad dat zo door inzicht ontstaat,
verlangt alleen maar dat u steeds verder gaat.
Want wanneer u denkt te zijn gearriveerd,
dan moet u weer door, u bent immers nooit uitgeleerd?
Na iedere poort komt de volgende alweer in zicht,
is ‘onderweg zijn’ niet het doel van de tocht naar het licht?

***